Sociální pedagogika na Ukrajině

Vydáno: 5 minut čtení

Ačkoli význam sociální pedagogiky ve škole roste a v západní i východní Evropě jde již často o standardní pracovní pozici (ať už se jedná o sociálního pedagoga nebo pracovníka), u nás je i nadále nutno tuto pozici obhajovat a hledat pro ni prostředky přes Šablony. O tom ale najdete více v článku Význam a role sociálního pedagoga. V tomto článku se podíváme na to, jak je tomu na Ukrajině, kde již sociální pedagog své místo má, a poukážeme také na řadu specifických problémů k řešení.

Historie a legislativa pozice sociálního pedagoga na Ukrajině
S náplní práce a uplatněním sociálních pedagogů na Ukrajině bývá spojován zejména světoznámý pedagog
Anton Semjonovič Makarenko
, který se mimo jiné snažil zavést zásady tzv. kolektivní výchovy i s manuální prací v kolonii pro sirotky a další potřebné po první světové válce. Na něj navázal
Vasil Alexandrovič Sukhomli

Související dokumenty

Pracovní situace

Přijímání ke vzdělávání cizinců, vzdělávání cizinců, ukončování vzdělávání cizinců
Adaptační koordinátor
Vzdělávání dětí, žáků, studentů z Ukrajiny
ČOSIV - odborná pomoc zdarma
Informace k možnostem zaměstnávání ukrajinských občanů na pozici pedagogického pracovníka
Vzory při přijímání do MŠ a ZŠ (česko-ukrajinské)
Integrace a vzdělávání ukrajinských dětí a žáků – metodická podpora ze strany České školní inspekce
Metodická informace pro školská poradenská zařízení
Metodické komentáře k zákonu Lex Ukrajina pro oblast regionálního školství 1
Doporučení při ubytovávání uprchlíků ve školních budovách
Psychologická a psychoterapeutická pomoc cizincům postiženým válkou na Ukrajině
Schvalování útoku na Ukrajinu žákem z právního pohledu
Co udělat s učitelem podporujícím Putina nebo šířícím proruské dezinformace?
Metodika pro MŠ a ZŠ pro konání tzv. zvláštního zápisu
Mimořádné zápisy
Metodika k hodnocení žáků v základních školách dle zákona Lex Ukrajina ve školním roce 2021/2022
Metodika k hodnocení studentů ve vyšších odborných školách dle zákona Lex Ukrajina ve školním roce 2021/2022
Doporučení pro ŠPZ k přístupu k ukrajinským dětem
Metodické komentáře k zákonu Lex Ukrajina 2
Podpora implementace novely školského zákona z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

Články

Pohled do zahraničí - úvod
Co jste nevěděli o pedagogické psychologii na Novém Zélandu
Školní poradenský systém v Rusku
Školský poradenský systém v Rakousku