Školský logoped a význam jeho ukotvení v ZPP

Vydáno: 2 minuty čtení

V souvislosti s připravovanou právní úpravou zákona o pedagogických pracovnících (ZPP) v kontextu navrhované pozice školský logoped bych rád shrnul několik postřehů ze školské praxe.

Ve školách a školských poradenských zařízeních je patrný významný nárůst počtu dětí a žáků s narušenou komunikační schopností, a to včetně velmi závažných vad řeči, jejichž podstata si žádá vysoce odbornou, efektivní, okamžitoui dlouhodobou podporu přímo ve škole. S ohlede