Sebeobrana ve školách jako významný prvek prevence rizikového chování

Vydáno: 6 minut čtení

Zlínský kraj letos jako novinku zavedl dotační program na podporu kurzu sebeobrany žáků na základních školách. Je prvním krajem, který takový projekt spustil, a z dosavadních reakcí je vidět, že tato myšlenka je školami, dětmi i rodiči vnímána jako velmi užitečná. Smyslem programu je naučit děti správně reagovat na krizové situace.

Sebeobrana ve školách jako významný prvek prevence rizikového chování
Jana
Galová
manažerka projektu KAP III, specialistka Centra kariérového poradenství Zlínského kraje, koordinátorka portálu Průvodce kariérou
Zuzana
Fišerová
radní Zlínského kraje