Replug me: Digitální wellbeing je jedním ze základních pilířů moderního vzdělávání

Vydáno: 5 minut čtení

Ignorovat problematiku vlivu digitálních technologií ve vzdělávání je jako předstírat, že ještě pořád žijeme v habsburské monarchii. Ať totiž chceme nebo ne, technologie dnes výrazně ovlivňují náš každodenní život. Neznalost principů jejich fungování pak často vede ke škodlivému užívání, které má závažné dopady na náš celkový wellbeing. V Replug me proto pomáháme žákům, rodičům i pedagogům, aby našli zdravý vztah k digitálním technologiím i k sobě navzájem.

Replug me: Digitální wellbeing je jedním ze základních pilířů moderního vzdělávání
Mgr.
Radka
Kůřilová
v Replug me působí jako odborná metodička vzdělávání pro školy a rodiče
Mgr.
Adéla
Svobodová
v Replug me se zaměřuje na šíření tématu digitálního wellbeingu mezi veřejnost
Naučme děti plavat v divokých vodách online prostoru
Neustálá snaha o dosahování digitálního wellbeingu se stala základní dovedností pro (pře)žití v moderní společnosti.
Technologie totiž přímo souvisejí s naší fyzickou i duševní pohodou
. A přestože je mladá generace vůči jejich vlivům nejzranitelnější,
ve školách prozatím chybí systematické digitální vzdělávání
. Pedagogové i rodiče tak tápou, jak se k neustále bobtnajícímu online světu co nejlépe postavit, a žáci se – více či méně dobrovolně – nechávají unášet v jeho rozbouřených vlnách.
Děti a dospívající se přitom v digitálním prostředí zdánlivě pohybují velmi přirozeně. Nedokážou však rozpoznávat mechanismy, které jejich virtuální pohyb ovládají a řídí.
Chybí jim kritické myšlení i schopnost sebereflexe
. Nadměrné užívání digitálních technologií pak negativně ovlivňuje nejen jejich psychické zdraví či schopnost navazovat a udržovat naplňující vztahy, ale i spánkový režim a studijní výsledky.
Naše výzkumy prozrazují, co dnešní mladou generaci trápí:
*
27 % dospívajících rozhodně souhlasí s tím, že jsou na telefonu déle, než sami chtějí (dalších 24 % s tím také spíše souhlasí)
*
83 % dospívajících uvádí, že si s nimi rodiče o digitálních technologiích nepovídají nikdy nebo jen výjimečně
*
32 % dospívajících při pocitu nudy většinou až vždy používá telefon
*
34 % dospívajících zažívá vyšší pocity osamělosti, přitom je drtivá většina z nich na sociálních sítích právě kvůli spojení s kamarády
Zákaz vstupu do online světa není řešením
Namísto zákazů a obecných pouček proto ve třídách řešíme kořenové příčiny problémů, kterých se školní výuka doposud nedotýkala. Interaktivní formou žákům
osvětlujeme manipulativní principy digitálního světa
a společně
budujeme zdravější digitální návyky
. Vedeme je k
sebereflexi i empatii
a pomáháme jim kultivovat jejich (offline) sociální vazby, a to včetně vztahu se sebou samým. Naši lektoři z řad psychologů navíc
přizpůsobují obsah jednotlivých workshopů výchozím znalostem žáků v konkrétních třídách i jejich míře otevřenosti či pasivity
.
Pro dosažení měřitelných změn je však zapotřebí kontinuální práce. Vyvinuli jsme proto unikátní
vzdělávací program Digitální výchova
, který do škol přináší ucelenou metodiku a pomáhá žákům, pedagogům i rodičům prozkoumávat a kultivovat všechny aspekty digitálního wellbeingu.
Digitální výchova vzdělává žáky, učitele i rodiče
Digitální výchova je
čtyřměsíční interaktivní program
pro žáky 7.–9. tříd zaměřený na prevenci negativních dopadů digitálních technologií, jehož dílčí části získaly akreditaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a odbornou podporu Národního ústavu duševního zdraví.
Během Digitální výchovy žáci načerpají nezbytné znalosti o návykovosti a principech fungování digitálního prostředí a zjišťují, jak je online svět ovlivňuje. Učí se, jak v reálném světě rozvíjet své vztahy s vrstevníky a jak reflektovat své emoce, aniž by před nimi utíkali do online světa. Osvojí si také poznatky o důležitosti spánku a získají tipy, jak se lépe soustředit.
Program přitom pracuje
komplexně s celým ekosystémem žáků
. Pedagogové nahlédnou do online světa svých studentů, a tak jim lépe porozumí. Zároveň pochopí příčiny negativních jevů ve třídách, které mohou být spojené s online prostředím, a získají návody, jak digitální wellbeing zahrnout do své pedagogické praxe. Rodiče se pak dozví vše potřebné o rizicích a nástrahách online světa, pochopí problémy, kterým v něm děti čelí, a osvojí si základy zdravých digitálních návyků pro celou rodinu. Všichni společně tak můžeme
dětem pomáhat, aby i v čím dál virtuálnější době žily uvědomělý a smysluplný život
.
Součástí programu je také
výzkumná analýza digitálního zdraví ve škole s odborným doporučením
pro další práci s tímto tématem. Kontinuitu digitálního vzdělávání pak zajišťuje důkladné proškolení vybraného pedagoga z každé zapojené školy, který se stane
ambasadorem Digitální výchovy
.
Na viděnou ve vaší škole nebo na konferencích
V českém prostředí tak díky inovativnímu přístupu a letitým poznatkům z praxe patříme mezi průkopníky, kteří se na tuto problematiku zaměřují komplexně a do hloubky.
Edukací ve třídách ale poslání organizace
Replug me
nekončí. Aktivně se také zasazujeme o
systematické změny a systémovou podporu digitálního vzdělávání
v českých školách. Jsme proto součástí mnoha akčních skupin a iniciativ nebo s nimi úzce spolupracujeme (například DigiKoalice, Platforma pro
mediální
vzdělávání, SKAV nebo Partnerství 2030
+
). Často nás tak můžete potkat na tematicky zaměřených konferencích a přednáškových akcích pro odborníky i veřejnost.
Pokud vás naše činnost zaujala, kompletní nabídku workshopů a vzdělávacích programů najdete na našich webových stránkách www.replugme.cz.