Putování klokánka Jumpíka

Vydáno:

Kniha Putování klokánka Jumpíka, kterou k vydání připravuje nakladatelství Wolters Kluwer, je určena mladším dětem – na 1. stupni ZŠ. Záměrem knihy je rozvíjet čtenářskou gramotnost nejen u žáků s obtížemi ve čtení, ale i těch, kteří při čtení rádi plní různé zajímavé úkoly. Čtenářskou gramotnost rozvíjí prostřednictvím třech kroků – předvídání pokračování textu pomocí ilustrací, odpovídání na otázky a následně i jejich tvoření. Vyhledávání slov, která do textu nepatří, pak procvičí porozumění konkrétní větě, nejen celému textu.

Kniha je využitelná rodiči, speciálními pedagogy, učiteli i vychovateli ve školních družinách. Speciální pedagogové v ní najdou text graficky upravený tak, aby se kniha snáze četla žákům s dyslexií. Je zde použito větší bezpatkové písmo, větší řádkování, dělení pomocí odstavců. Text není zarovnán do bloku. Výsledná grafická podoba možná nevypadá tak upraveně jako u běžného textu, ale žákům s dyslexií pomáhají nestejně dlouhé řádky při posunu v textu o řádek níž.
Kniha je rozdělena na tři základní části.
Předvídání
První text je zaměřený na předvídání na základě ilustrací.
Text j