Půjdeme dnes hrát Karaton?

Vydáno: 7 minut čtení

Otázku uvedenou v názvu tohoto článku jsme slýchali od dětí pokaždé, když jsme se s nimi viděli. Byli to žáci první a druhé třídy, kteří se na konci školního roku stále potýkali s osvojováním čtenářských dovedností. Prostřednictvím hry Karaton jsme tyto dovednosti trénovali. Zatímco při tradičním nácviku čtení je někdy náročné děti přesvědčit, aby se šly věnovat činnosti, která pro ně není snadná, a tak ani příliš populární, při tréninku za užití Karatonu se předbíhaly, kdo bude pracovat dřív.

Půjdeme dnes hrát Karaton?
doc. PhDr.
Lenka
Krejčová
Ph.D.
DYS-centrum®Praha, z. ú., ZŠ Poznávání, s. r. o.
Karaton vytvořil před několika lety belgický vývojář Hannes Hauwaert. Inspirací ke hře mu byla vlastní zkušenost s dyslexií, která mu komplikovala celou dobu školní docházky. Čtení ho vždy obtěžovalo, neměl ho rád. V dospělosti se začal zabýv