Přichází nový Europass - celoevropská online platforma osloví i kariérové poradce

Vydáno:

Pomalu, ale jistě vstupujeme do éry, kdy si budou muset lidé sami spravovat vlastní kariérové portfolio v digitální formě i s certifikáty a doklady o vlastních dovednostech a pracovních zkušenostech. Každý se bude muset naučit samostatně vyhledávat v databázích vzdělávacích a pracovních příležitostí a komunikovat s poskytovateli online.

Přichází nový Europass – celoevropská online platforma osloví i kariérové poradce
Mgr.
Petr
Chaluš
Centrum Euroguidance při Domu za

Související dokumenty

Pracovní situace

Kariérové poradenství
Novela zákona o pedagogických pracovnících
Informace k možnostem zaměstnávání ukrajinských občanů na pozici pedagogického pracovníka
Odborná kvalifikace asistenta pedagoga
Výpověď daná zaměstnavatelem pedagogickému pracovníkovi, který nesplňuje předpoklad odborné kvalifikace
Odborný rozvoj začínajících pedagogických pracovníků
Kvalifikační dohoda
Prohlubování kvalifikace pedagogických pracovníků
Zvyšování kvalifikace pedagogických pracovníků
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků na 1. stupni ZŠ a v přípravných třídách
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků na SŠ
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků v ZUŠ
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků na VOŠ
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků na 2. stupni ZŠ
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků v jazykové škole
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků v MŠ
Odborná kvalifikace pedagogů volného času
Odborná kvalifikace speciálních pedagogů, psychologů, metodiků prevence a asistentů pedagoga
Odborná kvalifikace vychovatelů
Posouzení kvalifikace v případě souběhu více pedagogických pozic

Poradna

Studium pedagogiky pro učitele odborných předmětů SŠ
Uznání kvalifikace podle novely zákona o pedagogických pracovnících
Pomocná kuchařka
Kvalifikace
Školní psycholožka
Kariérový poradce na ZŠ
Výpověď zaměstnavatele pro nesplnění kvalifikačních předpokladů
Absence učitelů - studium
Kvalifikace
Kvalifikace
Doplnění pedagogické kvalifikace; asistent pedagoga
Vedoucí učitel odborného výcviku
Smlouva
Kvalifikace
Kvalifikace
Kvalifikace
Kvalifikace
Cestovní náhrady
Výkaz práce
Učitel na DPP bez vysokoškolského vzdělání