Převedení na jiný druh práce

Vydáno:

Pracuji jako učitelka ZŠ a MŠ speciální (pro žáky s poruchami autistického spektra). Paní ředitelka nám nařídila přijít 18. 5. do práce – s tím, že budeme našim žákům (těm, jejichž rodiče budou mít zájem) poskytovat sociální služby (protože speciální školy by podle posledních informací už do prázdnin otevřít neměly - pozn. red. dotaz byl pokládán v době před rozhodnutím otevřít speciální školy). Ředitelka naší MŠ a ZŠ má ve své gesci jak školu, tak vedlejší denní stacionář, poskytující právě sociální služby. Je možné převést nás, pedagogy, na tuto práci (která spadá ne pod MŠMT, ale pod MPSV, platí tam tedy jiná pravidla než při práci pedagoga)?

Související dokumenty

Zákony

262/2006 Sb. zákoník práce

Pracovní situace

Účast na školení během víkendu
Zákon o mimořádném ředitelském volnu a mimořádném vzdělávání distančním způsobem v souvislostech
Schéma posuzování návratu ze zahraničí školami podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví
Přímá pedagogická činnost nad stanovený rozsah
Právní výklad k § 23 zákona o pedagogických pracovnících
Pracovněprávní specifika „malotřídní“ školy
Málotřídní školy a pracovněprávní vztahy
Příplatek za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah a práce přesčas
Návštěva lékaře
Práce přesčas
Hodnocení pedagogického pracovníka
Osobní spis zaměstnance
Ukázka části pracovní náplně pedagogického pracovníka
Okamžik vzniku práva na mzdu/plat
Ochrana pedagogů
Evidence pracovní doby ve školství
Pracovní doba pedagogického pracovníka
Novela zákona o pedagogických pracovnících
Dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti – různé souvislosti
Telefonické ověřování výše platu

Poradna

Smlouva
Úvazek
Úvazek
Výpověď
Výpověď
DPP
Výpověď
Zařazení do platového stupně
Podnapilý rodič
Střet zájmů
Ukončení pracovního poměru
Home office
Bývalá ředitelka
Pracovní poměr na dobu určitou - 10 měsíců
Předpoklad odborné kvalifikace pro pedagogickou činnost
Výpověď
Vedoucí učitel odborného výcviku
Přechod práv a povinností na nového zaměstnavatele
Kvalifikace
Přespočetné hodiny