Postup školy při obvinění zákonného zástupce z týrání dítěte

Šestnáctiletá studentka střední školy odešla od rodičů a nyní bydlí s příbuznými. S rodiči se nechce stýkat a viní je z týrání, u příbuzných je spokojená. Tento faktický stav však nebyl dosud potvrzen soudem ani rozhodnutím, ani předběžným opatřením. Zákonnými zástupci jsou tedy stále rodiče. Škola řeší tyto problematické situace:
- Kdo může omlouvat nepřítomnost studentky ve výuce (návštěva soudu, terapie, nemoc)? Pokud zákonní zástupci odmítnou omluvenku napsat, musí škola evidovat hodiny jako neomluvené?
- V případě akcí mimo školu je potřeba potvrzení o bezinfekčnosti. V tomto konkrétním případě je problém jej od zákonných zástupců získat. Účast na těchto akcích je klíčovou komponentou vzdělávacího programu.
Studentka výborně funguje v kolektivu, výborně studuje, velmi stojí o to, ve studiu na této škole pokračovat. Jak jí pomoci?
Postup školy při obvinění zákonného zástupce z týrání dítěte
PhDr. Mgr.
Monika
Puškinová
Ph.D.
PhDr.
Václav
Mertin

ODPOVĚĎ:
Pohled právní
Omlouvání neúčasti žáka ve vyučování
Podle § 67 odst. 1 školského zákona je zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději do tří kalendářních dnů od počátku jeho nepřítomnosti.
Podle § 67 odst. 3 školského zákona podmínky pro omlouvání neúčasti žáka ve vyučování a pro uvolňování žáka z vyučování stanoví školní řád.
Z uvedeného ply