Poradna: Týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti výchovných poradců

Vydáno: 4 minuty čtení

Dovolte mi dotaz vztahující se ke snížení týdenního rozsahu přímé pedagogické činnosti (PPČ) učitele – výchovného poradce. Nařízení vlády č. 75/2005 Sb. je celkem jasné. Různý je však výklad § 3, který se vztahuje ke snížení týdenního rozsahu PPČ v případě, kdy je na škole ustanoveno více výchovných poradců. Základní škola má 700 žáků a 2 výchovné poradce. Dle § 3 se jedná o školu do 800 dětí a celkem se výchovnému poradci snižuje týdenní rozsah PPČ o 4 hodiny týdně.

Varianta 1)

Je-li na I. stupni 300 žáků a na II. stupni 400 žáků, sníží se tak každému z výchovných poradců týdenní rozsah o 2 hodiny týdně. Celkem se tak sníží výchovným poradcům týdenní rozsah PPČ o 4 hodiny týdně. Pak je tu ovšem další výklad.

Související dokumenty

Pracovní situace

Příplatek za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah - školy veřejné
Přímá pedagogická činnost nad stanovený rozsah
Výkon přímé a nepřímé pedagogické činnosti - rozvržení pracovní doby
Stávka a přespočetné hodiny
Stanovení týdenního rozsahu přímé pedagogické činnosti zástupce ředitele v souvislostech
Evidence pracovní doby ve školství
Možnost opustit pracoviště během přestávky v práci
Návštěva lékaře
Práce přesčas
Organizace pracovní doby
Účast na školení během víkendu
Pracovní doba pedagogického pracovníka
Příplatek za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah a práce přesčas
Právní výklad k § 23 zákona o pedagogických pracovnících
Příplatek za noční práci a práci v sobotu a neděli
Zvláštní příplatek a příplatek za rozdělenou směnu
Pracovní doba pedagogických pracovníků, její rozvržení a evidence
Indispoziční volno
Určení tzv. přespočetné (nadúvazkové) hodiny
Evidence a proplácení tzv. přespočetných (nadúvazkových) hodin

Poradna

Snížení rozsahu přímé vyučovací povinnosti u výchovných poradců
Týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti výchovných poradců
Výchovný poradce
Několik výchovných poradců ve škole
Rozsah přímé pedagogické činnosti dle NV č. 75/2005 Sb.
Platová třída zástupce ředitele školy
Je možný zkrácený úvazek ředitele a zástupce ředitele
Pracovní zařazení učitelky MŠ vyučující žáka-cizince českému jazyku
Nadúvazková hodina v ZUŠ - vznik nároku na příplatek
Přestávky v MŠ
Uznání kvalifikace na 1. stupeň pro výuku na 2. stupni základní školy
Koordinátor ŠVP
Přespočetné hodiny na VOŠ
Přímá pedagogická činnost zástupců ředitele školy
Přímá pedagogická činnost
ICT koordinátor
Nerovnoměrně rozvržená pracovní doba v MŠ
Zákoník práce
Plán dovolených

Nařízení vlády

75/2005 Sb. o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků