Poradna: Nesouhlas s výsledky doporučení PPP

Vydáno: 3 minuty čtení
Nesouhlas s výsledky doporučení PPP
Potřebovala bych poradit. PPP vydá doporučení – zákonný zástupce s výsledky doporučení nesouhlasí, ale nedá žádost o revizi. Jen na doporučení zašk

Související dokumenty

Pracovní situace

Výroční zpráva České školní inspekce za školní rok 2013/2014
Osobní spis zaměstnance
Sazebník úhrad podle zákona č. 106/1999 Sb.
Legislativní rámec vzdělávání žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami daný školským zákonem
Zákonný zástupce
Školy s rozšířenou výukou
Bezplatné poskytování učebnic
Zkušební pobyt dítěte při přijetí do mateřské školy
Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2015/2016
Soudní přezkum a rozhodnutí ředitele školy
Shrnutí změn školského zákona k 1. 9. 2015
Výroční zpráva České školní inspekce za školní rok 2014/2015
Doporučení MŠMT pro mateřské školy k problematice pozdního vyzvedávání dítěte z mateřské školy po ukončení provozu
Novela zákona o pedagogických pracovnících
Poskytování osobních údajů při kontrole České školní inspekce
Žádost o individuální (domácí) vzdělávání
Spolupráce školy s obecním úřadem, informování jiné základní školy, informování OSPOD
Řízení zařízení školního stravování (školní jídelny, vývařovny, výdejny)
Správní řízení související s poskytováním školního stravování
Opakování ročníku základní školy na žádost zákonného zástupce

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Vyhlášky

27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných