Nový vzdělávací program pro kariérové poradce

Vydáno: 4 minuty čtení

Tématu kariérového poradenství je v tomto časopise věnován prostor poměrně často. V České republice ale doposud chybí základní nastavení kvality této služby a ve vzdělávání není legislativně ukotvena profese kariérového poradce.

Nový vzdělávací program pro kariérové poradce
Mgr.
Silvie
Pýchová
Ph.D.
kariérová poradkyně, spoluzakladatelka Centra kompetenc