Naše škola a inkluze

Vydáno:

FZŠ a MŠ Barrandov II je velkou sídlištní školou. V současné době ji navštěvuje zhruba 900 žáků. Naše škola má dlouholetou zkušenost se začleňováním žáků se speciálními potřebami. Již koncem 90. let díky bezbariérovému vstupu do budovy navštěvovalo školu několik žáků s tělesným postižením. Škola již v této době využívala pomoc „asistentů“. Tuto činnost vykonávali vojáci v civilní službě. Pomoc asistentů byla velmi dobře hodnocena jak ze strany rodičů a žáků, tak ze strany učitelů.

Naše škola a inkluze
Mgr.

Související dokumenty

Pracovní situace

Malotřídní základní škola - legislativa
Malotřídní základní škola
Činnosti zajišťované v „malotřídních“ školách
Pracovněprávní specifika „malotřídní“ školy
Málotřídní školy a pracovněprávní vztahy
Málotřídní
Uvolnění a vyloučení ze základní školy
Převedení žáka do odpovídajícího ročníku základní školy
Vzdělávání v soukromých a církevních základních a středních školách
MŠMT finančně podporuje učitele základních škol, kteří se věnují nadaným žákům
Opakování ročníku základní školy na žádost zákonného zástupce
Šablony od A do Z
Podpora implementace novely školského zákona z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
Správní řízení - základní školy
Postup v průběhu správního řízení do vydání rozhodnutí
Odvolací řízení - správní řízení ZŠ
Individuální vzdělávací plán
Přeřazení žáka do vyššího ročníku
Zařazení dítěte do přípravného stupně základní školy speciální
Zařazení do přípravné třídy základní školy

Poradna

Přijetí cizince do základní školy
Odpolední vyučování 1. stupeň
Kariérový poradce na ZŠ
Škola v přírodě
Doprovod do školy
Pobyt žáka v zahraničí
Počet žáků ve třídě
Vozíčkář
Pobyt v zahraničí dítěte
Sloučení škol
Přímá ped. činnost
Odklad povinné školní docházky
Uvolnění z výuky
Přijímání ke vzdělávání
Odklad
Dovolená
Žák v zahraničí
Hospodaření školy - zaúčtování ztrátového výsledku z předchozího roku