Lepší způsob řešení konfliktů

Vydáno: 10 minut čtení

V několika minulých číslech našeho časopisu jsme informovali o programu Aggression Replacement Training (ART), který přinášíme do České republiky. Z důvodů protipandemických opatření nabralo zavádění programu zpoždění. Nyní však již proběhl výcvik prvních trenérů (lektorů), kteří program realizovali s dětmi a prošli také přípravou na roli Master Trainers – trenérů nových lektorů. Celým procesem nás provázel Knut Kornelius Gundersen, nyní již emeritní profesor norské univerzity Diakonhjemmet. Knut je autorem norské adaptace programu ART označované jako AART (Adapted Aggression Replacement Training). Především je však vynikajícím reprezentantem principů programu: laskavým a pečlivým trenérem a vzorem sociálních dovedností, stále nesmírně zapáleným pro šíření programu. Velice ochotně a s velkou erudicí nám také zodpověděl několik otázek, které pomohou program blíže představit.

Knute, mohl bys popsat svou cestu k programu AART a s programem AART?

Ano, vše začalo v roce 2001, kdy byl americký profesor Arnie Goldstein pozván na konferenci do švédského Göteborgu. Jeho program Aggression Replacement Training byl již ve Švédsku představen a já jsem ho také spolu s kolegou Lukem Moynahanem teoreticky popsal v jedné knize. Goldstein byl skvělý řečník a jeho přístup k pochopení problémů dětí a dospívajících s poruchami chování se zdál být logický a velmi vzrušující. Celá sedmdesátá léta společně se svými kolegy vyvíjel program Trénink sociálních dovedností. Domníval se, že mnoho dětí a mladých lidí nemá osvojenou širokou škálu sociálních dovedností, které umožňují bezproblémovou interakci s ostatními. Bojují o hračky v krabicis hračkami místo toho, aby spolupracovaly při hře, a často obtěžují ostatní, takže nezískají přístup k ostatním dětem, čímž dále přicházejí o důležitý zdroj učení se dobrým interakčním dovednostem.
Mnoho konfliktů, do kter