Když už psát rodičům, tak efektivně

Vydáno:

Máte jako vedoucí zaměstnanec pocit, že celý den vyřizujete jeden e-mail za druhým, a u některých z nich se vám zdá, že byste je možná vůbec nemuseli vyřizovat, kdyby celou věc před vámi někdo vykomunikoval lépe? Ano, jedná se o komplikované e-maily a stížnosti, které zpravidla končí v e-mailové schránce ředitele školy. Jak tomu předcházet, jak efektivně komunikovat s rodiči a konkrétně jak si s nimi efektivně vyměňovat elektronické zprávy a informovat je, o to se s vámi podělím v tomto článku. A pomůžeme si filozofií lean.

Filozofie lean je založena na myšlence přidávání hodnoty a trvalého odstraňování plýtvání v myšlení, chování a v jednání lidí, je to neustálá cesta k dalšímu novému růstu, rozvoji a zlepšování se. Standardně se tento přístup používá pro nastavení optimálních procesů ve firmách (např. Svozilová, 2011; Bauer, Haburaiová, 2015), ale základní myšlenka filozofie lean je dobře použitelná i pro komunikaci (nejen) s rodiči. „Lean je sdružením principů a metod, jež se zaměřují na identifikaci a eliminaci činností, které nepřinášejí žádnou hodnotu“ (Svozilová, 2011, s. 96). Filozofii lean je možné také chápat jako tzv. zdravý selský rozum, který se uplatní na celou strukturu procesu, zaměřuje se na hodnotu a činnosti, které hodnotu vytvářejí. Následně cílí na identifikaci a postupné odstraňování činností, které žádnou hodnotu nevytvářejí – jsou tedy zbytečné a v souladu se zdravým selským rozumem je zbytečné je d