Karta KID - nástroj k včasné identifikaci ohroženého dítěte a nastavení systematické mezioborové podpory napříč sektory

Vydáno: 7 minut čtení

Učitel tráví s dítětem významnou část dne, hraje tak důležitou roli v jeho životě. Někdy může být právě on tou první osobou, která odhalí jeho ohrožení. Aby byla pomoc účinná, musí přijít včas. Proto v kartě KID naleznete vedle znaků špatného zacházení také návod, jak postupovat v případě akutního a chronického ohrožení, co můžete v rámci svých možností udělat vy, co mohou udělat jiní a na které kontakty se v případě potřeby obrátit.

Karta KID – nástroj k včasné identifikaci ohroženého dítěte a nastavení systematické mezioborové podpory napříč sektory
Mgr.
Martina
Koplová
DiS.
koordinátorka regionální platformy projektu Signály, Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání
Projekt Signály
Hlavním záměrem projektu, který realizuje Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání, je vytvořit systém, který bude schopen ohrožené děti
včas identifikovat a napojit je na vhodnou pomoc
a zároveň bude všude jednotný, spravedlivě