Kariérové poradenství na zeleno

Vydáno:

O ekologii se dnes hodně mluví, někdy zapáleně, jindy s velkým despektem, a občas to vypadá na dva nesmiřitelné tábory. A není to náhodou jen módní výstřelek? Zkusme se na toto téma podívat s nadhledem a bez emocí. Představte si, že žijete v partnerství s někým, komu věnujete velkou pozornost, zatímco on či ona vás ignoruje. Nebo co kdybyste každý den jenom pracovali, bez spánku a dodržování životosprávy? Ať jde o vztah k člověku, vlastnímu tělu anebo planetě, důležitá je rovnováha. Nelze dlouhodobě brát, aniž bychom (alespoň občas) neposkytli péči.


Možná se ptáte,
proč by se toto téma mělo týkat kariérového poradenství
? Protože svět práce je úzce spjat s penězi, velkými společnostmi, mocí a vlivem na svět daleko více než svět domácností. Pro zachování ekologické rovnováhy nestačí, že třídím kelímky od jogurtu, pokud budu současně pracovat ve firmě, která produkuje nerecyklovatelný odpad ve velkém. A málokdo má takovou možnost ovlivňovat budoucí podobu světa jako
kariéroví poradci pracující s mládeží.
Je si toho vědoma i mezinárodní asociace pro poradenství (IAEVG), která již v roce 1995 upozornila na napětí mezi ekonomickým růstem a ekologickou udržitelností.
 
Pojďme se společně zamyslet nad způsoby, jak realizovat „zelené poradenství“ v praxi.
Pro mne osobně existují minimálně dva úhly pohledu, jak s tématem příroda v kariérovém poradenství pracovat. Jedním je