Kariérové poradenství na každý pád

Vydáno:
Kariérové poradenství na každý pád
Mgr.
Silvie
Pýchová
výkonná ředitelka SKAV a koordinátorka iniciativy Úspěch pro každého žáka
O kariérovém poradenství už můžete číst v tomto časopise delší dobu. Většinou se jedná o články, které upozorňují na nějaký dílčí projekt nebo aktivitu realizovanou v této obla