Jsem učitel, který přesně chápe to, co děti nechápou

Vydáno:
V první polovině tohoto roku, v době, kdy byli naši žáci i klienti převážně zavření doma a učení probíhalo na dálku, jsme v DYS-centru natočili a na YouTube sdíleli „Rozhovor s Broňou“ (Mgr. Bronislavem Sobotkou) – učitelem, který přemýšlí, jak žákům učení zprostředkovat, který věří v potenciál rozvoje svých žáků, který se neustále snaží inovovat své pedagogické postupy ve prospěch svých žáků. Speciální vzdělávací potřeby rozhodně nevnímá jako překážku v učení, ani v osvojování cizích jazyků.
Jsem učitel, který přesně chápe to, co děti nechápou
Lenka
Krejčová
Vedla rozhovor, DYS-centrum® Praha, z. ú., ZŠ Poznávání, s. r. o.
Chtěla jsem se úplně na úvod zeptat, jestli můžeme oficiálně přiznat, že máš dyslexii?
Jo, jo, jasně.
A jak se z člověka s dyslexií stane učitel cizího jazyka?
Celý ten začátek je trochu komplikovaný. Ale já bych vlastně řekl, že je v angličtině takové přísloví Make Your Mess Your Message – co ti nejvíc nejde, co je tvůj problém, to, co jsi v životě překonal, tak to je vlastně to, čím můžeš pomáhat ostatním. Takže třeba já jsem jeden z mála učitelů, který úp