Jana Blažke: Zavedla bych jednu hodinu empatie týdně

Vydáno:

Podobně jako se v posledních měsících výrazně proměnila práce učitelů, změnou pracovní náplně si prošli i školní psychologové a psycholožky. Jednou z nich je i Jana Blažke, která se stala hostem květnové epizody podcastové série Hovory z kabinetu.

Jana Blažke: Zavedla bych jednu hodinu empatie týdně
Markéta
Popelářová
studentka PedF UK a členka iniciativy Otevřeno
„Pracovala jsem přes telefon. Učitelům jsem třeba radila, jak

Související dokumenty

Pracovní situace

Strategie prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže
Jak na modrou velrybu
Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže
Krizový plán jako součást interní dokumentace školy
Bezpečnostní plán jako součást interní dokumentace školy
Ochrana pedagogů
Evidence pracovní doby ve školství
Právo na informace o dítěti partnera (nevlastním dítěti)
Nový metodický pokyn k prevenci a řešení šikany
Syndrom vyhoření a jeho prevence
Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních
Lyžařský výcvik
Mimoškolní akce školy – režim dne a harmonogram
Jak komunikovat s dětmi, které prožívají ztrátu blízké osoby (rodiče)
Záškoláctví a skryté záškoláctví - jak mu předcházet
Činnost výchovného poradce a metodika prevence v prvním pololetí školního roku 2021/2022
Schéma posuzování návratu ze zahraničí školami podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví
Jak reagovat na požadavky rodičů, aby jejich dítě bylo vyjmuto z povinností stanovených ochrannými opatřeními Ministerstva zdravotnictví?
Stanovisko k právnímu výkladu Mimořádného opatření k nošení respirátorů neočkovanými učiteli
Mimoškolní akce školy (zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví)

Poradna

Problémy ve třídě
Odpovědnost školy za škodu - odpověď na dotaz
Zmocnění zdravotníka
Vstupní lékařská prohlídka u pedagoga na DPP