Jak pracovat se zárodky šikany ve škole, minimalizovat ji a současně posilovat sebeúctu a odvahu žáků se šikaně postavit

Vydáno: 10 minut čtení

Hledání a vymezování si svého místa v kolektivu, ve třídě je pro žáky běžnou věcí. To, že ne všichni při tom jednají férově, s respektem k ostatním, také. Někteří k oslabení pozice svých soků používají pomlouvání či zesměšňování, kterými se snaží vybraného žáka dostat na okraj kolektivu, vyřadit jej ze hry o třídní „místo na slunci“. Jiní se takto chovají k žákům, kteří již na okraji jsou, např. pro svoji jinakost. Proces známe z přírody – není to nic výjimečného. Zákon smečky říká, že slabost a odlišnost dráždí: vyvolává ostrakizaci, tedy vytlačuje oslabené na okraj, vyřazuje odlišného jedince z kolektivu. Tomuto přirozenému chování ani ve škole nezabráníme, nicméně můžeme předcházet tomu, aby se z ostrakizmu plně vyvinula šikana. Musíme ale preventivně a opakovaně pracovat se všemi třemi skupinami zaangažovanými v tomto procesu – s agresory, oběťmi i přihlížejícími.

Jak pracovat se zárodky šikany ve škole, minimalizovat ji a současně posilovat sebeúctu a odvahu žáků se šikaně postavit
Mgr.
Dominika
Adamová
M. Ed.
školní poradkyně, psychoterapeutka, vedoucí Poradenského centra na škole Open Gate. Vystudovala učitelství v ČR, školní poradenství v USA. Autorka programu Bullyproof School (prevence šikany). Věnuje se školním facilitovaným diskuzíma mediaci; pilotuje školní program Bounce Back.
V Open Gate s žáky pracujeme podle preventivního programu
Bully-proof School
(Škola odolávající šikaně), který jsem jako školní poradkyně vytvořila v roce 2007 pro minimalizaci šikany v USA, konkrétně v ohijských školách. Programem prošlo několik tisíc žáků základních a středních škol a několik stovek učitelů a rodičů. Jeho součástí je nejen práce s žáky, ale i osvěta pedagogů a