Jak otevírat témata genderu a sexuality ve škole?

Vydáno: 16 minut čtení

V přechozích číslech jsme podrobněji představily témata sexuality a genderové identity, které mnoho studujících v současnosti řeší. V tomto článku se zaměříme na to, jak tato témata přinášet do výuky. Probereme obecné zásady, kterých bychom se při otevírání LGBT+ témat v hodinách měli držet, uvedeme několik příkladů konkrétních aktivit do hodin a také tipy na organizace, na něž se lze obrátit pro specializované programy.

Jak otevírat témata genderu a sexuality ve škole?
Doc. PhDr.
Irena
Smetáčková
Ph.D.
vyučuje sociální a pedagogickou psychologii na Pedagogické fakultě UK, působí jako odborná garantka poradny Sbarouven.cz pro mladé LGBT+
Mgr.
Marcela
Macháčková
zaměřuje se na témata genderové identity a sexuální orientace zejména ve školství (programy Mezipatra na školách) a ve výzkumu (NUDZ)
Začít u sebe
S tématy genderové a sexuální identity můžeme ve škole pracovat na různých úrovních. Vždy je ale užitečné začít tím, že si předem zrevidujeme vlastní znalosti a postoje. Nabízíme čtyři okruhy otázek, které je dobré promyslet. Pokud si na ně upřímně odpovíme, získáme tím stabilnější základ pro naše další kroky.
*
Jak přistupuji k dívkám a jak k chlapcům? Jsou věci, o kterých jsem přesvědčen/a, že je muži nebo ženy nemohou zvládnout a které jsou pro ně naopak typické? O co svůj názor opírám?
*
Co si myslím o školní výuce témat týkajících se sexuality? Mám k nim dostatek znalostí? Cítím se v tématech jistě? Daří se mi s druhými lidmi otevřeně hovořit o romantických vztazích, včetně fyzické intimity?
*
Co se mi vybaví, když se řekne LGBT+? Jaké jsou moje odborné znalosti