Jak budovat efektivní školní poradenské pracoviště (4. část). Vzdělávání pracovníků školního poradenského pracoviště

Vydáno: 6 minut čtení

V minulých dílech našeho seriálu jsme se mimo jiné zabývali kompetencemi pracovníků školního poradenského pracoviště. Připomeňme si, že kompetentní pracovník (Hroník, 2006) je charakterizován třemi dimenzemi: může (má konkrétní činnosti vymezené v pracovní náplni), chce (je motivovaný danou činnost vykonávat) a umí (disponuje potřebnými znalostmi a dovednostmi). A právě na poslední dimenzi se v dnešním článku zaměříme – budeme hovořit o vzdělávání pracovníků školního poradenského pracoviště.

Jak budovat efektivní školní poradenské pracoviště (4. část)
Vzdělávání pracovníků školního poradenského pracoviště
Mgr.
Irena
Trojanová
Ph.D.
Autorka blogu skolaroduzenskeho.cz, ředitelka ZŠ Bohumila Hrabala v Praze
Mgr.
Zuzana
Svobodová
Ph.D., DBA
Autorka blogu skolaroduzenskeho.cz, Katedra andragogiky a managementu vzdělávání PedF UK
Specifikem pedagogických pracovníků, a tedy i členů školního poradenského pracoviště je povinnost dalšího vzdělávání uvedená v

Související dokumenty

Články

Jak budovat efektivní školní poradenské pracoviště (2. část). Interní spolupráce v rámci školního poradenského pracoviště
Jak budovat efektivní školní poradenské pracoviště (5. část). Příklad z praxe: začlenění žáka s OMJ
Jak budovat efektivní školní poradenské pracoviště (3. část). Spolupráce školního poradenského pracoviště s externími organizacemi a subjekty
Jak budovat efektivní školní poradenské pracoviště

Zákony

563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů

Pracovní situace

Činnosti zajišťované v „malotřídních“ školách
Podpora implementace novely školského zákona z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
Náplň práce školního speciálního pedagoga
VP a další poradenští pracovníci
Školní psycholog na základní škole
Přehled situací, kdy je doporučení či součinnost školského poradenského zařízení nezbytnou podmínkou pro úkony ve vzdělávání
Individuální vzdělávací plán – vztah k různým oblastem činnosti školy
Individuální vzdělávací plán – obecná charakteristika
Legislativní rámec vzdělávání žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami daný školským zákonem
Metodická informace pro školská poradenská zařízení
Doporučení pro ŠPZ k přístupu k ukrajinským dětem
Jednání výchovné komise
Metodika k institucionalizaci podpůrných pedagogických pozic
Supervizní a intervizní činnost ve školském a školním poradenském systému
Způsob poskytování poradenských služeb školským poradenským zařízením
Školní psycholog na střední škole
Odborná kvalifikace speciálních pedagogů, psychologů, metodiků prevence a asistentů pedagoga
Školní poradenské pracoviště (ŠPP)
VP a pedagogicko-psychologická poradna
Výchovný poradce a další (ne školské) organizace

Poradna

Ochrana osobních údajů
Doplnění pedagogické kvalifikace; asistent pedagoga
DVPP
IVP
Příplatek
Kvalifikace
Kvalifikace
Školní psycholog a jeho financování