Inkluze je zvládnutá, když jsou žáci nejen VEDLE SEBE, ale SPOLU

Vydáno: 6 minut čtení

V současné době probíhá na různých úrovních a platformách v českém školství, především v základních školách, debata o nových právních a ekonomických podmínkách inkluze žáků se speciálními potřebami. Je pochopitelné, že diskuze je především soustředěná na finanční toky mezi poskytovateli vzdělávání a ministerstvem, případně se týká zapojení zřizovatelů škol. V mnohem menší míře je veřejně diskutováno právní prostředí inkluze vyplývající z Úmluvy o právech dítěte a vůbec lidskoprávní motivace začleňování žáků se speciálními potřebami do školních kolektivů. Veřejné mínění stále částečně ovlivňují neblahé výroky některých vysoce postavených politiků, kteří v zájmu o pozornost zastávají v demokratické zemi eticky nepřijatelná stanoviska. Také v postoji k tématu inkluze se dělí česká společnost na demokraticky uvažující či extrémně naladěnou.

Inkluze je zvládnutá, když jsou žáci nejen VEDLE SEBE ale SPOLU
Mgr.
Helena
Wernischová
koordinátorka škol Evangelické akademie a vybraných celocírkevních aktivit
Je dobře, že především díky zájmu a úsilí mnoha škol – veřejných i neveřejných (a také díky mnoha neziskovým organizacím a transf