Emocionální gramotnost

Vydáno:

Byť to tak někdy nepůsobí, ve škole se snažíme vzdělávat děti v dovednostech (šířeji v kompetencích) důležitých v dospělém životě. Rozvíjíme čtenářskou, numerickou, finanční, digitální a další gramotnosti.

Emocionální gramotnost
PhDr.
Václav
Mertin
dětský psycholog, katedra psychologie FF UK
Jedna důležitá dovednost pro dětství i pro dospělý život je efektivní nakládání se všemi emocemi, zejména s projevy těch negativních, tedy především se zlostí, vztekem, agresí. Nejde však o to, emoce potlačovat, nevyjadřovat, dusit v sobě s rizikem, že se projeví jinde a jiným způsobem, ale jde o to, abychom rozvíjeli schopnost vyjadřovat veškeré emoce společensky přijatelným způsobem. Řada dětí