Učňovské školství jako magnet na nerovnosti a studijní neúspěch. Máme šanci to změnit?

Vydáno:
Zavřené školy během pandemie ukázaly, kteří žáci jsou nejvíce ohroženi studijním neúspěchem. Jsou to ti z nepodnětného prostředí i horších ekonomických poměrů. Velká část těchto dětí končí v nematuritním odborném studiu1), v němž problémy zastaralosti a neprostupnosti škol často ústí v předčasné odchody ze vzdělávání či nezaměstnanost absolventa.
Učňovské školství jako magnet na nerovnosti a studijní neúspěch. Máme šanci to změnit?
Jan
Zeman
analytik, EDUin
Nerovnosti ve vzdělávání před pandemií
Přehled o vzdělávacích nerovnostech má Česká republika poměrně velký. Audit za rok 2019 upozorňuje na to, že struktura vzdělávacího systému nenabízí znevýhodněným žákům stejné šance na úspěch jako jejich vrstevníkům z příznivějšího rodinného zázemí. Školní úspěch je silně ovlivněn vzděláním rodičů, místem narození žáka a také finanční situací rodiny (PAQ Research a IDEA, 2020). To vše bez ohledu na