Tzv. digitalizace a školy a školská zařízení - část 3.

Vydáno: 6 minut čtení

V závěru minulého příspěvku, který byl věnován spisovému plánu (přesněji spisovému a skartačnímu plánu), bylo konstatováno, že připravíme skartační řízení.

Tzv. digitalizace a školy a školská zařízení – část 3.
Skartační řízení
Mgr.
Jan
Schwaller
Archiv hl. města Prahy
Skartačním řízením, tedy postupem při vyřazování dokumentů a podrobnostmi skartačního řízení, se detailně zabývají § 20 a § 21 vyhlášky číslo 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby ve znění pozdější