Sociální pedagog - příběh pokračuje

Vydáno: 8 minut čtení

Tento článek volně navazuje na sérii článků k pilotnímu zavádění pozice sociálního pedagoga do škol v Praze 7 z roku 2023. Po roce se vracíme se sdílením nyní již dvouleté zkušenosti s touto pozicí ve školách a také školkách Prahy 7.

Sociální pedagog – příběh pokračuje
Hana
Šišková
od roku 2018 radní pro školství v Praze 7
V lednu 2022 jsme začali pilotovat pozici sociálního pedagoga v jedné z našich škol. Během velmi krátké doby se potvrdila potřebnost této role ve škole a postupně jsme sociálního pedagoga rozšířili do dalších dvou škol. Od jara 2023, kdy vznikala série článků na základě našich zkušeností z prvního roku, jsme se posunuli z počtu 3 sociálních pedagogů ve třech základních š