Školní rok nezačíná dobře pro Ukrajince, deváťáky ani rozpočet školství

Vydáno: 4 minuty čtení

V PAQ Researclink neustále rozšiřujeme nabídku dat, která může každý procházet na DataPAQ.cz . Nadále se věnujeme i sledování aktuálních témat školství, jako je integrace ukrajinských uprchlíků. Pojďme si společně projít několik důležitých témat a dat, která nám ukáží, o čem se bude v dalších měsících mluvit v novinách, školách i ve sněmovně.

Školní rok nezačíná dobře pro Ukrajince, deváťáky ani rozpočet školství
Jan
Zeman
PAQ Research
Ukrajinské děti
Čtyřicet osm procent 3–4letých dětí uprchlíků nechodí do mateřské školy. U pětiletých je to 16 %. Podstatná část matek proto nemůže pracovat. Postupující i stagnujíc

Související dokumenty

Pracovní situace

Vzdělávání dětí, žáků, studentů z Ukrajiny
Metodické komentáře k zákonu Lex Ukrajina 2
Adaptační koordinátor
Žádost o souhlas k využití asistenta pedagoga
Vliv statistického výkaznictví na financování veřejné školy
Vzory při přijímání do MŠ a ZŠ (česko-ukrajinské)
Integrace a vzdělávání ukrajinských dětí a žáků – metodická podpora ze strany České školní inspekce
Metodická informace pro školská poradenská zařízení
Mimořádné zápisy
Podíl rodičů na výši příspěvku
Hrazení příspěvku
Příprava školy na kontrolu České školní inspekce
Přijímání ke vzdělávání cizinců, vzdělávání cizinců, ukončování vzdělávání cizinců
ČOSIV - odborná pomoc zdarma
Psychologická a psychoterapeutická pomoc cizincům postiženým válkou na Ukrajině
Co udělat s učitelem podporujícím Putina nebo šířícím proruské dezinformace?
Metodika pro MŠ a ZŠ pro konání tzv. zvláštního zápisu
Metodika k hodnocení žáků v základních školách dle zákona Lex Ukrajina ve školním roce 2021/2022
Metodika k hodnocení studentů ve vyšších odborných školách dle zákona Lex Ukrajina ve školním roce 2021/2022
Doporučení pro ŠPZ k přístupu k ukrajinským dětem

Poradna

Prodloužení zkušební doby
Asistent pedagoga, pedagog
Asistent v roli třídního učitele
Odborná kvalifikace asistenta pedagoga
Stanovení počtu skupin na odborném výcviku za účelem určení počtu zástupců ředitelů/VUOV
Nárok na příplatek za suplované hodiny u vychovatelek nebo asistentek
Pracovní poměr na dobu určitou a souběžný pracovní poměr učitele a asistenta pedagoga
Asistent pedagoga jako vyučující v rámci PSPP
Platnost zkoušky
Studium pedagogiky pro učitele odborných předmětů SŠ
IT technika do výuky a nákup z dotace
Doprovod do školy
Kvalifikace
Asistent pedagoga
Doplnění pedagogické kvalifikace; asistent pedagoga
Asistent pedagoga
Úvazek asistenta
Pomůcky
Vyživovací povinnost
Pracovní smlouva