Připravenost školy nebo školského zařízení na řešení krizových situací

Vydáno:

Školy a školská zařízení (dále jen „vzdělávací zařízení“) spolupracují se státní správou a územní samosprávou při vytváření podmínek pro řešení krizových situací 1) a při plnění povinností stanovených příslušnými orgány krizového řízení. Příslušné orgány krizového řízení, v tomto případě vláda ČR a hejtman, jsou oprávněny při vyhlášení krizového stavu jako jedno z krizových opatření 2) nařídit vykonávání péče o děti a mládež, pokud tuto péči nemohou za krizové situace vykonávat rodiče nebo jiný zákonný zástupce.

Připravenost školy nebo školského zařízení na řešení krizových situací
kpt. Bc.
Michal
Fanc
odbor ochrany obyvatelstva a krizového řízení MV, generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR
Otázka péče o děti a mládež je pro rodiče nebo jejich zákonné zástupce, kteří nemohou vykonávat své povinnosti péče za krizové situace, velice citlivá a složitá. Konkrétní podmínky