Příklady inspirativní praxe spolupráce škol aneb klíčová role ředitele v aktivitě školy

Vydáno: 6 minut čtení

Česká školní inspekce přispívá ke zkvalitňování vzdělávací soustavy i příklady inspirativní praxe (PIP) a snaží se tak pomoci školám najít osvědčená řešení řady společných problémů. Spolupráce škol je pak zásadní téma, které Česká školní inspekce monitoruje u středních škol.

Příklady inspirativní praxe spolupráce škol aneb klíčová role ředitele v aktivitě školy
Mgr.
Tomáš
Pavlas,
vedoucí oddělení metodik a analýz České školní inspekce
Jako příklad dobré