O čem může ještě ředitel ve vztahu k žákům uvažovat?

Vydáno:

Státní organizace dostaly slovo v první části Letního speciálu, ředitelé škol pak v části druhé. Přesto ještě zbývá mnoho věcí, či spíše institucí, které vztah ředitel - žák podporují. Zmiňme ve třetí části alespoň některé. Rozhodně to, že úspěch pro každého žáka je určitě cílem každého ředitele. Pomoci tuto vizi naplnit může organizace se stejným názvem fungující od roku 2014. Myšlenka dobrovolnictví se stává v dnešní době opravdu klíčovou. Jak se na takovou cestu vydat, to se dozvíte v dalším z článků. A může vztahu ředitel-žák pomoci mediace?

Mediaceje termín poměrně známý, ale ve školství není příliš

Související dokumenty

Pracovní situace

Kalendář
Soudní přezkum a rozhodnutí ředitele školy
Žádost o individuální (domácí) vzdělávání
Ředitelské volno
Právní postavení školské rady
Zápis z jednání školské rady
Řízení zařízení školního stravování (školní jídelny, vývařovny, výdejny)
Syndrom vyhoření a jeho prevence
Vnitřní předpis o spisové službě pro školy
Jak na spisový a skartační řád?
Má mít pedagog postavení úřední osoby dle trestního zákoníku?
Vztahy školy a zřizovatele - neveřejné školy
Vztahy školy a zřizovatele - školy veřejné
Základní metodický rámec pro hodnocení škol ze strany zřizovatele
Plány činnosti - červenec 2021
Plány činnosti - srpen 2021
Kooperace učitelů ve světle profesního učení
Jak reagovat na požadavky rodičů, aby jejich dítě bylo vyjmuto z povinností stanovených ochrannými opatřeními Ministerstva zdravotnictví?
Jak reagovat na výzvy ohledně covidu-19, které ředitelé nalézají v datových a e-mailových schránkách
Předávací protokol v souvislosti s ukončením výkonu činnosti ředitele školy

Poradna

Granty
Ukončení pracovního poměru – ředitel školy
Změna ředitele v soukromé škole
Přespočetné hodiny u statutárního zástupce ředitele ZUŠ
Jmenování ředitele
Vzdání se funkce
Výkon veřejné funkce
Míra vzdělávací povinnosti
Platový tarif vedení školy
Vzdání se pracovního místa ředitele školy
Bývalá ředitelka
Jmenování a odstoupení ředitele školy
Přímá pedagogická činnost
Osobní příplatek
Přímá vyučovací povinnost
Zástupce ředitele
Dietní stravování
Přijímání ke vzdělávání
IVP
FKSP