Nový RVP a programování v Minecraftu

Vydáno:

Rámcový vzdělávací program přináší ve výuce informatiky zásadní změnu, kterou je důraz na rozvoj tzv. informatického myšlení (v anglickém jazyce se používá termín „computational thinking“). Takové myšlení by mělo vést žáky k rozvoji schopnosti řešit problémy, tj. problémy popsat, analyzovat a následně hledat to nejlepší řešen

Prvním krokem v takovém procesu je obvykle rozdělení problému či úlohy na problémy a úlohy menší a jednodušeji uchopitelné. Pro malé úlohy pak žáci nacházejí řešení a učí se je vyskládat tak, aby vyřešili celou velkou úlohu. Přitom se zároveň učí přesně popisovat postupy, aby je dokázal vykonat i někdo jiný nebo třeba i „něco“ jiného. A t