Nový platový řád pedagogických pracovníků

Vydáno:

Vládní návrh novely zákona o pedagogických pracovnících byl v rámci legislativního procesu – z iniciativy našich zákonodárců – doplněn o další pravidla upravující odměňování pedagogických pracovníků. V Senátu byl přijat „technický“ pozměňovací návrh, na němž se spolupodílelo MŠMT. Nová pravidla mají nabýt účinnosti od nového roku.

Nejvýraznějším prvkem nového platového řádu je zákonné ukotvení pravidel konstrukce platových tarifů pedagogických pracovníků. K tomu mají posloužit nové instituty platová základna a platový koeficient. S těmi školy pracovat nebudou – jsou důležité pro ekonomickou rozvahu a vlastní přípravu platových tarifů na úrovni vlády.
Dnes je
úprava platových tarifů
, v praxi jejich zvyšování, svěřena zcela do rozhod

Související dokumenty

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Pracovní situace

Akreditace vzdělávacích programů v systému DVPP
Zákon o mimořádném ředitelském volnu a mimořádném vzdělávání distančním způsobem v souvislostech
Nový platový řád pedagogických pracovníků
Činnost učitele základní školy v souvislosti se vzděláváním distančním způsobem
Kooperace učitelů ve světle profesního učení
Vzdělávání koordinátorů EV
Novela maturitní vyhlášky
Účast na školení během víkendu
Hodnocení pedagogického pracovníka
Ukázka části pracovní náplně pedagogického pracovníka
Bezplatné poskytování učebnic
Okamžik vzniku práva na mzdu/plat
Splatnost při bezhotovostní výplatě, nesoučinnost zaměstnance
Shrnutí změn školského zákona k 1. 9. 2015
Ochrana pedagogů
Pracovní doba pedagogického pracovníka
Novela zákona o pedagogických pracovnících
Poskytování informací o platech zaměstnanců školy
Blíží se lhůta pro změnu stanov SRPŠ
Pracovní doba pedagogických pracovníků, její rozvržení a evidence

Poradna

Úvazky
Intervence
Pracovní poměr na dobu určitou - 10 měsíců
Přespočetné hodiny
Výkaz práce
Povinné předškolní vzdělávání
Koordinátor ŠVP
Odměna
Jmenování ředitele
Výuka Aj
Úvazek
Úvazek
Podnapilý rodič
Zápočet praxe při stanovení platového zařazení
Pracovní náplň
Nekomunikace
Zřizovatel
Doplňková činnost
Zástup
Pracovnělékařské služby