Nechci školu Black box

Vydáno:

Co je pro mě coby rodiče důležité, abych se cítila v klidu, v pohodě? Za domácí úkol jsem si o tom popřemýšlela a jak to tak u dobrých, tedy dobrovolných, domácích úkolů bývá, ještě více to prohloubilo můj vztah ke škole. Myslím, že jednotlivé aspekty mohou být pro leckoho inspirací.

Jsme se školou v pravidelném kontaktu aneb Jaké to je vidět živého 3D učitele i mimo třídní schůzky

Nemám tím na mysli pravidelné týdenní e-maily od třídních učitelek, i když i ty jsou super, ale spíše spektrum drobných, takřka každodenních příležitostí, kdy můžu (ale nemusím) prohodit slovo s učiteli, vychovateli, ředitelkou. Spektrum kontaktů je na naší škole enormní a pomáhá budovat komunitní charakter školy a příjemné klima. Jen namátkou vybírám z těchto pravidelných příležitostí, které velmi oceňuji:
-
Živý učitel před školou (sic!)
- V 15:00 u nás končí výuka a učitelé osobně před školou odevzdávají děti rodičům nebo je předávají od

Související dokumenty

Pracovní situace

Konkurzy na ředitele škol a školských zařízení
Předávací protokol v souvislosti s ukončením výkonu činnosti ředitele školy
Předávací protokol
Rozvoj pedagogických pracovníků
Stávka pedagogických pracovníků z pohledu zřizovatele
Nastavení komunikačních toků při komunikaci s rodiči
Zajištění personalistiky ve škole
Vzorová zadávací dokumentace pro tvorbu školních webových stránek
Přístupnost školního webu podle litery zákona
Ztráta věci z nezabezpečené skříňky
2022/2023: Činnosti školní jídelny v 1. pololetí školního roku
2022/2023: Plán činnosti výchovného poradce a školního metodika prevence v 1. pololetí školního roku
Návštěva u lékaře
Pracovněprávní důsledky odsouzení pedagogického pracovníka za trestný čin
Pracovní cesty
Výchovný poradce – metodické vedení učitelů
VP a další poradenští pracovníci
Školní poradenské pracoviště (ŠPP)
VP a pedagogicko-psychologická poradna
VP a speciálně pedagogické centrum

Poradna

Změna ředitele v soukromé škole
Přespočetné hodiny u statutárního zástupce ředitele ZUŠ
Nadúvazkové hodiny ředitele školy
DPP/DPČ v případě ředitele, který je statutárním orgánem právnické osoby
Míra vzdělávací povinnosti
Platový tarif vedení školy
Vzdání se pracovního místa ředitele školy
Bývalá ředitelka
Jmenování a odstoupení ředitele školy
Přímá pedagogická činnost
Osobní příplatek
Přímá vyučovací povinnost
Zástupce ředitele
Dietní stravování
Přijímání ke vzdělávání
IVP
FKSP
Školní klub
Zřizovatel
Vzdání se funkce