Narušování online výuky cizími lidmi

Vydáno:

Aktuální situace spojená s onemocněním covid-19 přinesla významné ochromení kontaktu mezi lidmi. Právě výuka ve školách je něco, kde k významnému kontaktu dochází. Protože je potřeba vzdělávat žáky i během této pandemie, přenesla se do online prostoru. I zde ovšem může docházet k protiprávnímu jednání.

Narušování online výuky cizími lidm
Školy a učitelé své žáky vzdělávají na dálku přes různé komunikační platformy. Způsob, jakým platformu zabezpečují, je různý. Nikdy se však nedá kompletně zabránit situaci, která se v poslední době vyskytuje stále častěji. Někteří žáci (ať už dobrovolně, či nikoliv) zašlou přístupové údaje do online výuky cizí osobě. Tato osoba následně výuku vyrušuje, vulgárně uráží vyučující či přítomné žáky, jiným způsobem zesměšňuje a degraduje výuku a pořizuje si z toho záznam, který následně umísťuje na sociální sítě a jiné platformy, aby se „pochlubila“ s narušováním průběhu výuky.
Je nanejvýš jasné, že takové jednání je protiprávní a osoba, která se označuje jako „internetový troll“, jedná v rozporu se zákonem. V následujícím článku jsou shrnuty různé náhledy na protiprávnost takového jednání. Postupně bude rozebrána trestněprávní odpovědnost, odpovědnost za přestupky a civil

Související dokumenty

Zákony

218/2003 Sb. o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže)
40/2009 Sb. trestní zákoník

Pracovní situace

Schéma posuzování návratu ze zahraničí školami podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví
Informace k mimořádnému opatření Ministerstva zdravotnictví k provozu škol od 1. do 10. září 2021 v souvislosti s pandemií covid-19
Komisionální zkouška žáka střední školy
Škola v době mimořádných opatření - pohled vedení školy
Voucher místo zrušeného zájezdu
Moderní on-line způsoby profesního rozvoje učitelů
Zpřístupňování osobních údajů učitelů na webových stránkách školy
Darování antigenního testu škole
Kdo nese odpovědnost, pokud se při testování podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví něco pokazí?
Reakce na vzorový dopis rodičů školám od advokátky Jany Zwyrtek-Hamplové
Hodnocení žáka omluveného z důvodu odmítání testování, ochrany dýchacích cest
Pracovní volno a očkování proti COVID-19
Jak reagovat na požadavky rodičů, aby jejich dítě bylo vyjmuto z povinností stanovených ochrannými opatřeními Ministerstva zdravotnictví?
Jak reagovat na výzvy ohledně covidu-19, které ředitelé nalézají v datových a e-mailových schránkách
Leden 2022: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Červen a červenec 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Zákon o mimořádném ředitelském volnu a mimořádném vzdělávání distančním způsobem v souvislostech
Virtuální hospitace: cesta k lepší škole
Co mění lex voucher pro školní zájezdy?
Nástup do práce - znovu otevření škol v době mimořádných opatření

Poradna

Online výuka
Pracovní náplň
Pracovní poměr na dobu určitou - 10 měsíců
Přespočetné hodiny
Odpovědnost školy za škodu - odpověď na dotaz
Dozor při odvozu do nemocnice - odborná poradna, odpověď na dotaz
Záskok za nemocného jazykáře - odborná poradna, odpověď na dotaz
Cestovní náklady v případě cesty na soutěž - odborná poradna, odpověď na dotaz
Zahraniční výjezd ředitele školy - odborná poradna, odpověď na dotaz
Cestovní náhrady při cestě na školení - odborná poradna, odpověď na dotaz
Čipy ve školní jídelně - odborná poradna, odpověď na dotaz
Vánoční prázdniny – nepřerušený provoz školní družiny
Volby do školské rady
Dohoda o výkonu práce z domova
Úplata za zájmové vzdělávání
Směrnice
Nekomunikace
Zřizovatel
Doplňková činnost
Zástup