Mikromanagement - dálnice k neúspěchu

Vydáno: 16 minut čtení

Čím silněji budou lidé cítit, že mají v práci vaši důvěru a že jim dáváte svobodu, tím lepších výkonů budou dosahovat a tím déle budou chtít zůstat ve vašem týmu. Vaši lidé jsou profesionálové, které si najímáte k realizaci své vize. Jsou kompetentní a kvalifikovaní a přejí si, aby se s nimi tak zacházelo. Určité množství řízení je samozřejmě nezbytné k tomu, aby lidé postupovali v souladu s cíli organizace, nicméně manažeři se musí naučit spoléhat na jejich schopnosti, jinak budou riskovat, že se se svými lidmi odcizí a udusí jejich talent. Šéfové, kteří příliš často nebo příliš extenzivně zasahují do práce svých podřízených, mají obvykle špatnou pověst i celkové výsledky.

Mikromanagement – dálnice k neúspěchu
PhDr.
Jan
Voda
Ph.D.
ředitel základní školy Wonderland Academy
Nechte lidi dělat věci po svém
Generálu americké armády Georgi S. Pattonovi je připisován výrok: „Nikdy neříkejte lidem,
JAK
mají věci dělat. Řekněte jim pouze,
CO
mají udělat, a oni vás překvapí svou vynalézavostí.“ Není nic špatného požadovat od podřízených splnění úkolů. Ale je rozdíl mezi zadáním tohoto úkolu a diktováním, jak se k požadovanému výsledku dostat. Vaší rolí jako manažera je pro zadaný úkol jasně
stanovit podmínky splnění
. Sdělte podřízeným, jak si představujete konečný výsledek, ale nedávejte jim podrobné pokyny, jak toho dosáhnout.
Uvolněte jim prostor
a nanejvýš se jich zeptejte, jak se k cíli plánují dostat. Pravděpodobně si zvolí odlišný přístup, než pro jaký byste se rozhodli vy, ale právě v tom je šance na vynikající výsledky.
Pokud provedení úkolu vymezíte do přílišných detailů („udělej přesně to a to, tak a tak“), lidé budou mít nejspíše pocit, že jim nevěříte, že věci vyřeší samostatně, nebo že jsou tu jen proto, aby plnili rozkazy. Někdy je samozřejmě nařizování přesně tím, co úkol vyžaduje. Ale kdykoli je to možné, měli byste lidem poskytnout autonomii a prostor, který potřebují, aby převzali za splnění úkolu odpovědnost a jednali jako lídři. To je přesně to, co dělají skvělí manažeři –
dávají lidem důvěru
a tím jim umožňují experimentovat, dělat při tom chyby, učit se z nich a růst, aby byli stále schopnějšími.
Podle Dan