Je věk jenom číslo? Jak se liší pohled starších a mladších kolegyň

Vydáno: 6 minut čtení

Jak se liší pohled starších a mladších kolegyň

Irena
Trojanová,
editorka Letního speciálu Řízení školy, ředitelka školy a lektorka
Záleží wellbeing na věku? Nebo je to otázka nastavení každého jedince? Ptala jsem se dvou kolegyň ředitelek z mateřských škol a jejich „věkově odlišných“ kolegyň. Paní ředitelka Jana Novotná z mateřské školy „Kde se spí“ si nesmírně váží své zkušené kolegyně Jiřiny Janatové. A paní ředitelka Jitk

Související dokumenty

Pracovní situace

Rozvoj pedagogických pracovníků
Nastavení komunikačních toků při komunikaci s rodiči
Pracovněprávní důsledky odsouzení pedagogického pracovníka za trestný čin
Výchovný poradce – metodické vedení učitelů
VP a další poradenští pracovníci
Kooperace učitelů ve světle profesního učení
Nástup do práce - znovu otevření škol v době mimořádných opatření
Jak má postupovat ředitel školy v případě, že učitel odmítne nosit roušku?
Covid-19 jako nemoc z povolání
Má mít pedagog postavení úřední osoby dle trestního zákoníku?
Syndrom vyhoření a jeho prevence
Akreditace vzdělávacích programů v systému DVPP
Konkurzy na ředitele škol a školských zařízení
Předávací protokol v souvislosti s ukončením výkonu činnosti ředitele školy
Cíle profesního učení
Předávací protokol
Komunita praxe a její role v profesním učení učitelů
Spolupráce pedagogických pracovníků
Komisionální zkouška žáka střední školy
Stávka pedagogických pracovníků z pohledu zřizovatele

Poradna

Změna ředitele v soukromé škole
Přespočetné hodiny u statutárního zástupce ředitele ZUŠ
Nadúvazkové hodiny ředitele školy
Prodloužení zkušební doby
Záskok za nemocného jazykáře - odborná poradna, odpověď na dotaz
DPP/DPČ v případě ředitele, který je statutárním orgánem právnické osoby
Míra vzdělávací povinnosti
Platový tarif vedení školy
Vzdání se pracovního místa ředitele školy
Bývalá ředitelka
Pracovní poměr na dobu určitou - 10 měsíců
Jmenování a odstoupení ředitele školy
Vedoucí učitel odborného výcviku
Přímá pedagogická činnost
Osobní příplatek
Kvalifikace
Přímá vyučovací povinnost
Zástupce ředitele
Přespočetné hodiny
Dietní stravování