Advokátka mluví s ředitelkou... tentokrát o porušení povinností zaměstnance

Vydáno: 6 minut čtení

Potkaly se nejen jednou – a ne u Kolína, advokátka s ředitelkou a povídaly si o všem možném. A také o právních věcech ve školství. A díky spojení školské praxe a právní teorie vznikla tato série rozhovorů, se kterými se setkáváte po celý školní rok 2023/2024. Zamýšlíme se nad personálními záležitostmi ředitele školy a vymýšlíme, jak nastavit personální činnosti co nejlépe. Minule jsme si povídaly obecně o ukončení pracovního poměru a dnes se podíváme na výpověď pro porušení pracovních povinností zaměstnance .

Advokátka mluví s ředitelkou… tentokrát o porušení povinností zaměstnance
Mgr. Bc.
Alice
Kubů Frýbová
advokátka se specializací na školské právo;www.holubova.cz, alice.kubu-frybova@holubova.cz
Mgr.
Irena
Trojanová
Ph.D.
ředitelka ZŠ Bohumila Hrab

Související dokumenty

Pracovní situace

Předávací protokol v souvislosti s ukončením výkonu činnosti ředitele školy
Založení pracovního poměru jmenováním – zástupce ředitele
Získávání zaměstnanců
Zajištění personalistiky ve škole
Pracovní doba pedagogických pracovníků, její rozvržení a evidence
Změna pracovního poměru
Co je to whistleblowing?
Založení a vznik pracovního poměru
Předávací protokol
Vytýkací dopis
Pracovní místa
Výběrový pohovor
Platový výměr
Personální evidence
Prohlubování kvalifikace pedagogických pracovníků
Zvyšování kvalifikace pedagogických pracovníků
Návštěva u lékaře
Pracovní cesty
Zařazování učitelů do platových tříd
Vstupní lékařská prohlídka

Poradna

Střet zájmů
Míra vzdělávací povinnosti
Bývalá ředitelka
Přímá vyučovací povinnost
Zástupce ředitele
Školní klub
Zřizovatel
Náhrada mzdy
Úvazek
Jmenování ředitele
Změna ředitele v soukromé škole
Přespočetné hodiny u statutárního zástupce ředitele ZUŠ
Nadúvazkové hodiny ředitele školy
Zaměstnání malého rozsahu - učitel - týdenní úvazek 0,045 hodiny
Cestovní náklady v případě cesty na soutěž - odborná poradna, odpověď na dotaz
Zahraniční výjezd ředitele školy - odborná poradna, odpověď na dotaz
Cestovní náhrady při cestě na školení - odborná poradna, odpověď na dotaz
Čipy ve školní jídelně - odborná poradna, odpověď na dotaz
DPP/DPČ v případě ředitele, který je statutárním orgánem právnické osoby
Volby do školské rady

Články

Advokátka mluví s ředitelkou... tentokrát o pracovní smlouvě
Advokátka mluví s ředitelkou... tentokrát o odborné kvalifikaci
Advokátka mluví s ředitelkou... tentokrát o překážkách v práci
Advokátka mluví s ředitelkou... tentokrát o platu a jeho složkách
Advokátka mluví s ředitelkou... tentokrát o přijímání nových zaměstnanců
Advokátka mluví s ředitelkou... tentokrát o ukončení pracovního poměru
Advokátka mluví s ředitelkou... tentokrát o přímé a nepřímé pedagogické činnosti

Zákony

262/2006 Sb. zákoník práce