Zřizovatel a stávka pedagogických pracovníků

Vydáno: 2 minuty čtení

„Jak má postupovat zřizovatel, pokud mu ředitel nahlásí, že škola je ve stávce, je zavřená a není zajištěn vůbec provoz školy, a to ani družiny?“

Vybíráme z Pracovní situace Řízení školy online, kterou pro redakci Řízení školy připravila PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.Řízení školy

Dotaz zřejmě směřuje k tomu, aby byl zajištěn „dohled“ nad žáky po dobu stávky. Postup není výslovně upraven právním předpisem.

Zajištění základního vzdělávání v jiné škole není pravděpodobné a ani reálně proveditelné.

Na základě analogie s § 8 odst. 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, v platném znění, lze dovodit dobrovolnou spolupráci zřizovatele a ředitelů.

Po projednání se zřizovatelem může ředitel přerušit činnost družiny v době školních prázdnin. Ředitel po projednání se zřizovatelem může po dohodě s řediteli jiných družin zprostředkovat možnost poskytování zájmového vzdělávání účastníků v jiné školní družině po dobu přerušení provozu, především v době školních prázdnin. Ředitel zveřejní na vhodném veřejně přístupném místě informaci o přerušení provozu družiny a popřípadě také informaci o možnosti a podmínkách zajištění vzdělávání v jiné družině.

Závěr

  • Zřizovatel může být prostředníkem, který zprostředkuje předání informací o „zavření“ nebo činnosti školní družiny v době stávky a jednání ředitele „zavřené“ školy a ředitele školy, jejíž školní družina bude v provozu.
  • Zda se žáci „zavřené“ školy mohou vzdělávat ve školní družině, jejíž provoz je zachován, a zda se zákonní zástupci žáků o této možnosti dozví, závisí na dohodě ředitelů škol.