Získejte prestižní titul Světová škola!

Vydáno: 2 minuty čtení

Zajímají vás globální témata? Baví vás interaktivní metody výuky a školní projekty? Chcete změnit vaše okolí k lepšímu a připravit žáky na život v současném propojeném světě? Staňte se prestižní Světovou školou!

Řízení školy onlineTímto oceněním se v současné době pyšní 84 mateřských, základních a středních škol a téměř dvě stovky dalších škol z Evropy.

Co vám projekt Světová škola přinese

  • Dáváte najevo, že vaše škola vede žáky i učitele k porozumění světu, ve kterém žijeme, a k odpovědnosti za jeho aktivní vytváření.
  • Společně s žáky se naučíte zapojovat do veřejného dění ve své komunitě a přispívat k řešení vybraných místních problémů s globálním přesahem.
  • Získáte systematickou metodickou podporu v zavádění průřezových témat do výuky i každodenního života školy.
  • Máte možnost zdarma se účastnit akreditovaných seminářů a získat metodické materiály pro práci s globálními tématy ve výuce.
  • Obdržíte prestižní ocenění, kterému byla udělena Záštita Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Záštita Ministerstva zahraničních věcí ČR.

Přihlásit se můžete do 15. září 2018 koordinátorce projektu Světová škola:

Kateřina Sobotková, Vzdělávací program Varianty, Člověk v tísni

katerina.sobotkova@clovekvtisni.cz, +420 604 204 379

Více informací o podmínkách, jak získat titul Světová škola, a přihlášku najdete na: www.svetovaskola.cz

 

Zdroj: Výzva, Člověk v tísni, Vzdělávací program Varianty 

Řízení školy online