Zdravotní způsobilost na zotavovací akce pro ukrajinské děti

Vydáno: 1 minuta čtení

V uplynulých týdnech se na nás školy opakovaně obracely s prosbou o pomoc v situacích, kdy pediatři nebyli ochotni vystavit ukrajinským dětem posudek o zdravotní způsobilosti s odůvodněním, že nemají kapacity děti registrovat jako své pacienty. Děti však bez potvrzení nemohou např. se spolužáky na delší školu v přírodě. A tak jsme požádali ministerstvo zdravotnictví o prověření a řešení vydávání posudků od dětského lékaře pro děti z Ukrajiny pro účely škol v přírodě a letních táborů. V pondělí 23. května jsme získali následující vyjádření ministerstva zdravotnictví.

„Zdravotní způsobilost dítěte pro účast na škole v přírodě na dobu delší než 5 dnů nebo zotavovací akci posuzuje a posudek vydává registrující poskytovatel zdravotních služeb v oboru praktické lékařství pro děti a dorost. Nemá-li dítě registrujícího poskytovatele, vydává posudek poskytovatel v oboru praktické lékařství pro děti a dorost. Posudek tak vždy musí vystavit poskytovatel zdravotních služeb v oboru praktické lékařství pro děti a dorost. Je-li dítě u některého registrováno, tak jen ten registrující. Pokud dítě není registrováno u žádného, tak kterýkoliv, ke kterému dítě dorazí na prohlídku za účelem vystavení tohoto posudku. Takové potvrzení může být tedy vydáno i na UA pointu. Nejedná se však o běžnou zdravotní prohlídku, a proto se za vystavení potvrzení platí tomu poskytovateli, který toto potvrzení vydá.“

 

Zdroj: https://www.edu.cz/zdravotni-zpusobilost-na-zotavovaci-akce-pro-ukrajinske-deti/