Zajímavosti českého vzdělávání

Vydáno: 2 minuty čtení

Sekundární analýza ČŠI

Česká školní inspekce zveřejňuje sekundární analýzu, která má za cíl představit nejdůležitější zjištění z velkých mezinárodních šetření žáků a jejich zákonných zástupců, učitelů a ředitelů škol. Tato šetření jsou navíc doplněna o vlastní zdroje dat České školní inspekce (ČŠI) a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT). Studie je rozdělena do několika kapitol, kdy nejprve jsou identifikovány hlavní příčiny problémů české vzdělávací soustavy, na ně navazují kapitoly, které se zabývají možným řešením. 
  • První kapitola se tak zabývá socioekonomickým rozvojem regionů a souvislostí s výsledky žáků. 
  • Druhá část navazuje předškolním vzděláváním. 
  • Třetí část se zabývá problematikou well-beingu žáků, a to nejen v kontextu SES. 
  • Čtvrtá část se zabývá kvalitou učitelů a hledá vlastnosti učitelů, které souvisí s lepšími výsledky žáků.
  • Na tuto část navazuje pátá kapitola, která se podrobněji věnuje výukovým metodám didaktickým přístupům.
  • Poslední část se zabývá tématem managementu školy a vztahy mezi učiteli.

Sekundární analýzu si můžete přečíst ve formátu elektronické publikace nebo je k dispozici ke stažení ve formátu pdf

Zdroj: https://csicr.cz/cz/Aktuality/Sekundarni-analyza-Zajimavosti-ceskeho-vzdelavani