Žádost o ošetřovné při péči o dítě - formulář

Vydáno: 1 minuta čtení

a kalendářní měsíc, ve kterém bylo uzavřeno výchovné zařízení (škola) či jeho část

Tiskopis slouží k uplatnění nároku na ošetřovné v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii, které byly přijaty ve školním v roce 2020/2021.

Pečující osoba předkládá tiskopis svému zaměstnavateli, který ho po doplnění příslušných údajů předá místně příslušné OSSZ.

Více informací naleznete na webové stránce ČSSZ.

 

Zdroj: https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-zoppd-m