Začínající učitel v ohnisku zájmu odborné veřejnosti

Vydáno: 2 minuty čtení

Mezinárodní konference k profesnímu rozvoji pedagogických pracovníků

Již podruhé od roku 2017 pořádá Národní institut pro další vzdělávání ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, pedagogickými fakultami a zahraničními partnery konferenci věnovanou problematice začínajících učitelů. Uskuteční se 3. prosince 2019 od 9.00 do 16.00 hodin v Autoklubu ČR, Opletalova 29, Praha.

V dopolední plenární části přednesou své příspěvky odborníci z České republiky, Norska a další států (účastníci mezinárodního projektu ENTEP – Evropské sítě pro politiku vzdělávání učitelů).  Za MŠMT vystoupí ředitelka odboru vzdělávání a péče o pedagogické pracovníky Klára Bezděková a náměstek pro řízení sekce operačních programů Václav Velčovský. NIDV představí mimo jiné aktivity projektu SYPO, v jehož rámci je nastavován a pilotován systém podpory začínajících učitelů. Vystoupí rovněž zástupci vybraných pedagogických fakult, kteří budou prezentovat své zkušenosti a výstupy z výzkumů v oblasti pregraduální přípravy učitelů, role doprovázené praxe a podpory začínajících učitelů v adaptačním období.

Součástí odpoledního programu bude moderovaný panel, v jehož rámci budou otevřeně diskutovány otázky jako např. specifika pregraduální přípravy budoucích učitelů a role reflektovaných praxí, uvádění začínajících učitelů a jejich mentoring, motivace studentů učitelských oborů k nástupu do praxe a jejich podpora ve školách, a to jak v českém školství, tak v zahraničí.

V návaznosti na hlavní program konference se 4. prosince 2019 uskuteční v prostorách NIDV na Senovážném náměstí v Praze workshopy, které nabídnou informace a praktické ukázky z této oblasti od zkušených pedagogů a ředitelů škol.

Bližší informace o programu a odkazy na přihlašování naleznete v přílohách. Účast na konferenci i workshopech je ZDARMA.

Zájemci o účast se mohou registrovat na těchto odkazech:

  • Přihlášení na konferenci 3. 12. 2019  ZDE
  • Přihlášení na workshopy 4. 12. 2019   ZDE

 Řízení školy

Zdroj: Pozvánka NIDV ze dne 25. listopadu 2019