Začíná Týden pro inkluzi 2018!

Vydáno: 6 minut čtení

Vztahy ve třídě jsou pro společné vzdělávání všech dětí zásadní, upozorňuje letošní Týden pro inkluzi

V pondělí 22. října začíná Týden pro inkluzi 2018. Zapojí se do něj přes 60 škol, organizací a institucí z celé republiky, přijedou také přednášet odborníci z Velké Británie. Výrazným tématem letošních akcí je vzájemná podpora a spolupráce mezi spolužáky i vztahy ve třídě. Týden pro inkluzi vyhlašuje Rytmus – od klienta k občanovi o.p.s. spolu s pedagogickými fakultami. Letos proběhne šestý ročník.

Řízení školy onlineKamarádství, pomoc, odvaha. I tomu se děti učí díky inkluzi. Připravme je už ve škole na svět takový, jaký opravdu je.“ Tak zní motto letošního ročníku celostátní kampaně Týden pro inkluzi. Poukazuje na fakt, že začleňování žáků se znevýhodněním do hlavního vzdělávacího proudu není přínosem jen pro tyto žáky samotné, ale může obohatit celý dětský kolektiv.

Naše zkušenost ukazuje, že pokud se s dětmi mluví otevřeně a učí se respektu, vyrovnají se s jinakostí v kolektivu lépe než dospělí,“ vysvětluje letošní motto ředitelka Rytmusu Pavla Baxová„V rámci Týdne pro inkluzi se tak například setkávají děti z běžných a speciálních tříd na sportovním nebo tvůrčím dopoledni a mohou si tak vyzkoušet spolupráci, vzájemnou pomoc a podporu,“ dodává Pavla Baxová.

Tématu vztahů ve třídě se bude věnovat také jedna z přednášek zahraničních odborníků z britské organizace Inclusive Solutions, Colina Newtona a Dereka Wilsona.

Na hrad i mezi poslance

Již se stalo tradicí, že spoluvyhlašovateli Týdne pro inkluzi jsou pedagogické fakulty. Ty pro své studenty připravily řadu zajímavých seminářů a workshopů, které se týkají různých aspektů inkluze a další doprovodný program.

Tématu společného vzdělávání se bude věnovat snídaně s poslanci i odborná konference. Většina akcí je určena přímo žákům, pracovníkům ve školství, studentům pedagogiky či rodičům. Několik akcí je ale i pro širší veřejnost, třeba odpoledne na hradě Seeberg nebo divadelní představení v Brně,“ přibližuje program ředitelka Rytmusu Pavla Baxová.

Celkem se letos do Týdne pro inkluzi zapojí přes 40 škol od mateřských po vysokéasi 20 dalších organizací a institucí a v několika případech i samotní rodiče dětí se znevýhodněním. Dohromady připravili více než 70 akcí v 19 městech a obcích.

Kampaň letos proběhne už pošesté, a to v týdnu od 22. do 28. října.

Program pedagogických fakult

Stejně jako v minulém ročníku i letos spoluvyhlašují Týden pro inkluzi pedagogické fakulty. Zde najdete přehledně odkazy na jejich program:

Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity

  • Má pestrý program po celý týden, od přednášky se zahraničním lektorem až po filmové promítání nebo speciální číslo odborného časopisu. Podrobný program si stáhněte v pdf.

Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity

  • Pořádá v pondělí a úterý řadu seminářů a workshopů. Celý program je k dispozici na webu fakulty.

Fakulta pedagogická Západočeské univerzity

Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy

Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové

Řízení školy online

Seznam akcí

Nechte se inspirovat aktivitami již zapojených organizací a připojte se k nám - seznam akcí spolu s mapkou.

Zapojte se i vy. Uspořádejte akci na podporu společného vzdělávání

Učitelé od školek po univerzity, asistenti pedagoga, ředitelé škol, rodiče, studenti a žáci, vedoucí kroužků, zástupci neziskovek i státní úředníci nebo starostové a zastupitelé obcí. Každý z nás může pomoci šířit myšlenku společného vzdělávání všech dětí v běžných školách. Připravte vlastní program a zapojte se tak do letošního Týdne pro inkluzi, který proběhne od 22. do 28. […]

Letos už pošesté: Malé ohlédnutí za historií Týdne pro inkluzi

Když se v roce 2006 řeklo asistent pedagoga nebo inkluzivní vzdělávání, zpozorněli jen odborníci nebo rodiče dětí s postižením. Pro širokou veřejnost byly tyto pojmy jen málo známé. Právě proto jsme přišli s nápadem uspořádat kampaň, která by myšlenku společného vzdělávání podpořila a rozšířila. Od počátku s námi byly některé běžné i speciální školy nebo třeba skautské oddíly.

Po úspěšném prvním ročníku tradice pokračovala, zpravidla každý druhý rok. V roce 2008 dokonce získala mezinárodní rozměr, když se do ní zapojily i organizace a školy z Polska, Maďarska, Slovenska a dalších evropských zemí.

roce 2010 měl Týden pro inkluzi poněkud jiný formát – zaměřil se na odborníky. K diskuzi u kulatého stolu zasedli politici i experti a došli k neuspokojivému závěru – že inkluze bohužel stále naráží na bariéry, nedostatečnou podporu úřadů i zbytečné byrokratické překážky.

Tuto nevstřícnou atmosféru se pokusil změnit ročník 2013, který opět zapojil jednotlivé školy a neziskové organizace. Propojil tak žáky z běžných a speciálních škol, přiblížil veřejnosti život lidí s Downovým syndromem a poprvé také zapojil studenty oborů, kteří v budoucnosti budou s dětmi se znevýhodněním pracovat – konkrétně VOŠ sociální práce.

Na myšlenku představit inkluzi těm, kdo se na svou práci s dětmi a mládeží teprve připravují, si vzal za svou i ročník 2016. Poprvé se spoluvyhlašovateli Týdne pro inkluzi staly všechny české pedagogické fakulty, které uspořádaly semináře, přednášky a workshopy pro své studenty. K tomu se s různorodým programem pro své žáky přidala padesátka škol a další aktivity připravily neziskové organizace. Týden pro inkluzi se stal velkou celostátní kampaní, která nabídla veřejnosti, expertům i samotným dětem a rodičům více než stovku akcí.

Na tuto tradici navazuje i letošní ročník, který proběhne od 22. do 28. října. Vyhlašuje ho opět Rytmus – od klienta k občanovi, o.p.s. ve spolupráci s pedagogickými fakultami. K jeho úspěchu a šíření pozitivního pohledu na společné vzdělávání všech dětí můžete pomoci i vy. Podívejte se jak.

Podpora

Celý Týden pro inkluzi stojí především na aktivitě desítek škol, organizací i jednotlivců. My jako vyhlašovatelé samozřejmě nabízíme zaštítění celé kampaně a podporu všem zapojeným organizacím. Konkrétně:

  • Propagaci na celostátní úrovni, v médiích i na sociálních sítích.
  • Natočení televizního a rozhlasového spotu.
  • Zveřejnění vašich akcí na webu kampaně.
  • Inspiraci pro vaší akci a její propagaci – v sekci Ke stažení brzy budou šablony pro plakáty, bannery a další užitečné materiály.
  • Vlastní program – chystáme semináře a přednášky se zahraničními lektory pro rodiče i odbornou veřejnost.
  • Vyslat zástupce z organizace Rytmus na vaší akci.

Zdroj: https://tydenproinkluzi.cz/