Začíná projekt Modernizace odborného vzdělávání, dotkne se 42 % žáků ve středním odborném vzdělávání

Vydáno: 2 minuty čtení

Vybraných 77 škol inovuje své školní vzdělávací programy. Připraví také vzorové vzdělávací moduly z celkem 37 oborů vzdělání, které budou moci využívat i ostatní školy. Inovace mají za cíl zvýšit kvalitu odborného vzdělávání a zlepšit uplatnění absolventů na trhu práce.  

Řízení školy onlineNárodní ústav pro vzdělávání zahájil v novém školním roce sérii úvodních setkání pracovních skupin projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV). Jejich úkolem jsou inovace v odborné i všeobecné složce odborného vzdělávání. Spolupráce se účastní zástupci 77 odborných škol a zástupci MŠMT a zaměstnavatelů. Výsledkem tříleté spolupráce budou mimo jiné vzorové vzdělávací moduly obohacené o příklady z vyučovací praxe. Vzorové moduly budou moci později využít všechny odborné školy, které budou mít zájem o aktualizaci svých vzdělávacích programů.

„Učitelům středních odborných škol se dostane metodické podpory pro úpravy školních vzdělávacích programů a výuky podle nich,“ říká Helena Úlovcová pověřená řízením Národního ústavu pro vzdělávání. „Školy, které dosud neměly dostatek kapacity pro potřebné úpravy svých vzdělávacích programů, mají příležitost je vylepšit a přiblížit potřebám trhu práce,“ dodává Helena Úlovcová. Do projektu jsou již nyní zahrnuty obory, ve kterých se vzdělává zhruba 42% všech žáků středních odborných škol.

Projekt Modernizace odborného vzdělávání se dále zabývá propojením počátečního odborného vzdělávání s profesními kvalifikacemi Národní soustavy kvalifikací a podporou praktické výuky ve spolupráci se zaměstnavateli. Projekt bude probíhat po dobu tří let (2017 – 2020) a je spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů.

Skupiny oborů zapojené do projektu Modernizace odborného vzdělávání

 • Informační technologie
 • Strojírenství a strojírenská výroba
 • Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
 • Potravinářství a potravinářská chemie
 • Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie
 • Stavebnictví, geodézie a kartografie
 • Speciální a interdisciplinární obory
 • Zemědělství a lesnictví
 • Ekonomika a administrativa
 • Gastronomie, hotelnictví a turismus
 • Obchod
 • Umění a užité umění

Zdroj: Tisková zpráva NÚV