Začíná pátý ročník Měsíce školních zahrad. Zapojují se stovky škol

Vydáno: 3 minuty čtení

Zažij, bádej, konej. Tak zní leitmotiv Měsíce školních zahrad, akce, která podporuje výuku všemi smysly, vlastní bádání i společenskou angažovanost dětí pomocí venkovních her a aktivit. Díky Nadaci Proměny Karla Komárka a platformě Učíme se venku probíhá už popáté. Letošní ročník se bude zabývat stromy a jejich vlivem na klima. 

První výzvy a úkoly zveřejnili organizátoři na webových stránkách www.mesicskolnichzahrad.cz na Den Země, tedy 22. dubna. Od té doby se do akce zapojují stovky škol.

Mladší děti čeká letos 20 výzev, během nichž si stromy mohou prohlédnout, prolézt, „osahat si je a ochutnat“ všemi smysly. Naučí se poznávat jejich druhy, zjistí, co stromům svědčí, a co jim naopak škodí. Pro žáky základních škol jsou určeny další čtyři výzvy věnované zkoumání stromů.

Děti budou například počítat, kolik uhlíku daný strom zadrží, nebo zjišťovat, jaké jsou jeho mikroklimatické funkce. Prozkoumají dřeviny ve městě i volné krajině, remízky, aleje i lesy. Poslední dvě výzvy pak přímo vyzývají k akci. Žáci a studenti se dozví, kde a jak stromy sázet, jak je chránit a pečovat o ně. A rovnou si i něco z toho sami vyzkouší.

Interaktivní zelené učebny

Výuka venku umožňuje pedagogům přirozeně propojovat poznatky napříč předměty a ukazovat, jak fungují přírodní zákonitosti ve světě kolem nás. Všechny výzvy a úkoly navazují na doporučené očekávané výstupy v průřezovém tématu Environmentální výchova.

Pozitivní vliv na duševní pohodu dětí

Pobyt venku na čerstvém vzduchu pomáhá dětem se uvolnit, rozptýlit obavy a zaměřit pozornost na jiné, pozitivní vjemy a podněty. Může tak zmírňovat pocity stresu, smutku i osamělosti, které kvůli pandemii covid-19 nebo válce na Ukrajině děti prožívají v posledních letech ve zvýšené míře.

„Stále více pedagogů si uvědomuje, že učit jen z knížek nestačí. Aby si děti vytvořily k přírodě vztah, potřebují být s ní v přímém kontaktu a samy ji objevovat. Když zasadí strom, když se o něj starají a vidí ho růst, zanechá to v nich stopu na celý život. Pobyt venku působí blahodárně i na jejich náladu a celkovou psychickou pohodu. Proto v Nadaci Proměny Karla Komárka pomáháme školám budovat jejich zahrady a už pátým rokem vždy v květnu pořádáme oblíbenou akci Měsíc školních zahrad, kde s nimi sdílíme spousty výukových aktivit a her,“ říká ředitelka Nadace Proměny Karla Komárka Petra Lepková Melingerová.

Jak se zapojit?

Veškeré informace k letošnímu Měsíci školních zahrad naleznete na webu: www.mesicskolnichzahrad.cz. Můžete také kontaktovat organizátory ve facebookových skupinách Školní zaHRAda, Učíme se a hrajeme si venku a Zahrady hrou.

Můj soused strom

Letošní ročník Měsíce školních zahrad nese název Můj soused strom. Stromy stojí v centru naší pozornosti z mnoha důvodů. Jsou zodpovědné za malý vodní koloběh. Zadržují vláhu a řídí vlastně klima na planetě. Poutají v sobě uhlík, některé na stovky let (když jim to dovolíme). Rostou všude kolem nás, nejen v zahradách a parcích, ale i v městské divočině a volné krajině, kde tvoří lesy. Jsou krásné, majestátní, zelené. Dobře se pod nimi hrají hry, jejich dřevo voní, jsou příbytkem mnoha druhů zvířat. Rostou na nich jablka, švestky, ořechy, ale i kaštany a žaludy. Můžete si vylézt do jejich koruny, pověsit si na ně hamaku nebo si na ohýnku z jejich dřeva uvařit třeba lipový čaj.

 

Zdroj: Nadace Proměny Karla Komárka 

Další aktuality