Za úspěch vděčíme z 85 % měkkým dovednostem. Jak je naučit?

Vydáno: 1 minuta čtení

100 let víme, že za naše úspěchy z 85 % vděčíme měkkým dovednostem. Jak ale rozvíjet měkké dovednosti v běžné výuce? Ve Velké Británii vymysleli efektivní postup pro budování dovedností Skills Builder. Učitelům šetří čas a pomáhá ve všech fázích výuky – s plánováním, samotnou výukou i hodnocením.

Metodika Skills Builder je aplikovatelná přímo do výuky v různých předmětech, na 1. i 2. stupni ZŠ. Nabízí formulace pro slovní hodnocení a způsoby, jak zjišťovat, zda si žáci dovednost na dané úrovni osvojili.

Metodický portál Skills Builder je volně přístupný. Ze zpětných vazeb však víme, že zavádění nových postupů do výuky je výrazně snazší, když učitele mají k dispozici metodickou podporu.

Otvíráme proto cyklus školení v metodice Skills Builder. 

● Harmonogram školení pro šk. rok 2022/2023

● Šablony vhodné pro financování školení

V říjnu startujeme! Chcete vědět víc? Připojte se na 20minutový webinář Skills Builder v kostce.