„Z fakulty nejsme připraveni a v praxi se to neřeší“: Cesta domů chce učitelům pomoci mluvit s žáky o konci života

Vydáno: 2 minuty čtení

Téma konce patří k životu, v kontaktu s žáky přirozeně vyvstává a učitel by proto měl být připraven a osobnostně vybaven k diskusi o něm, znělo na neformálním setkání odborníků, které v listopadu 2022 uspořádala organizace Cesta domů. 

Diskuse zástupců pedagogických fakult i neziskových organizací k otázce začlenění tématu smrti a truchlení do přípravy budoucích pedagogů se konala v rámci projektu Je smrt školou povinná?, kterým Cesta domů navazuje na stejnojmenný výzkum veřejného mínění (STEM/MARK 2021).

Přítomní odborníci se shodli, že konec lidského života spadá mezi kontroverzní témata dotýkající se emocí, u nichž v naší kultuře není shoda na tom zda, kdy, jak a kdo by o nich měl s dětmi mluvit. Ani během vysokoškolské přípravy se otázky většinou neřeší. To koresponduje s výsledky výzkumu, do kterého se loni zapojilo přes 2 000 učitelů a rodičů různě starých žáků základních škol, a to ze všech krajů ČR. Hlavním zjištěním u obou kategorií bylo, že o smrti by se ve školách mluvit mělo, konec života nemá být pro děti tabu. Jen 5 % učitelů je ale připraveno o smrti hovořit, školy většinou také nemají stanoven žádný doporučený postup, jak to dělat. „Máme základy psychologie a pedagogiky, ale tohle neumíme,“ zaznívalo v odpovědích učitelů.

Cesta domů chce v rámci projektu Je smrt školou povinná? podpořit pedagogy v tom, aby dokázali děti tématem závěru života bezpečně provést.

  • Už teď se lze hlásit na praktické zážitkové workshopy pro učitele na téma, jak s dětmi mluvit o smrti (prezenčně od března 2023, posléze i formou webinářů).
  • Následovat budou praktické semináře pro ředitele ZŠ zaměřené na to, jak se metodicky připravit na řešení krizové situace (úmrtí ve škole).
  • Na webu Cesty domů budou ke stažení informační a podpůrné zdroje a na jaře 2024 přibude e-learning pro pedagogy.
  • Už teď si na webu zájemci mohou zdarma stáhnout třeba příručku Slon u tabule, která radí (nejen) pedagogům, jak s dětmi téma umírání, smrti a zármutku otevírat.

Kurz se koná v rámci projektu podpořeného Nadací OSF v programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska. #Sodvahou

Zdroj: Cesta domů